KANN ICH DIE ZUFÜHRUNG VOM FÖRDERBAND ENTFERNEN?

AFMONTERING AF STANDARD FØDEKASSE

Sådan afmonterer du fødekassen fra dit SoRoTo Transportbånd.